BẮP NẾP TRẮNG NO 1

Hạt nếp trắng như ngọc trai rất mềm (chất lượng ăn ngon) Tốt cho việc phủ đất và trồng ngoài đồng Độ chín trung bình 90 ngày sau khi gieo (60 ngày ở vùng nhiệt đới) Tai: dài 20-22 cm và đường kính 5 5-6 cm 320 gram trung bình 14-18 hàng hạt Đắp ngọn tuyệt vời và vỏ trấu rất tốt Thời gian bảo quản tốt và tạo ra lõi ngô đồng đều Cây cao khoảng 1-8-2 m Giống này có khả năng thích nghi rộng với các điều kiện nhiệt đới Nó phát triển rễ mạnh hệ thống và có khả năng chịu đựng tốt đối với chỗ ở và rỉ sét.