BẮP CẢI TRÁI TIM F1 HC-45

Giống bắp cải nhọn cho vụ thu, cũng có thể gieo hạt và thu hoạch vào mùa xuân. Với những chiếc lá bên ngoài hấp dẫn. Khả năng thích ứng rộng rãi. Thích hợp cho việc vận chuyển do tính nhỏ gọn của nó. Khả năng chống chịu bệnh tật tốt.