BẮP CẢI F1 TROPICAL (BC34)

Giống sớm cho vùng đất thấp nhiệt đới, khả năng chống nóng rất cao.

Thu hoạch: 65 ngày sau khi cấy ghép. Hình dạng nửa dẹt, rất chắc chắn. Đầu lớn hơn KK CROSS trong cùng điều kiện. Khoảng 1,5 kg mỗi con.