BẮP CẢI F1 TARA

Yêu cầu nhiệt độ hơi mát để hình thành đầu. F1 TARA cho thấy khả năng chống chịu bệnh tật cao, đặc biệt là nấm Fusarium, thối đen và Peronospora.

Độ chín trung bình và năng suất cao, hình dạng nửa tròn, màu xanh lục nhạt và rất chắc đầu.

Hương vị là tốt và ngọt ngào. Năng suất bình quân: 60-70 tấn / ha, khối lượng đầu 2,5-3,5 kg.

Bắt đầu hình thành đầu sau 40-45 ngày sau khi cấy và thu hoạch 80-90 ngày sau khi cấy.