BẮP CẢI F1 ROI VERT (F1 GREEN KING)

Giống chất lượn cao ! Vững chắc và chắc chắn. Trọng lượng: 1,4 ~ 2,0 kg. Độ chín: 55-60 ngày, loại sớm. Loại đầu: Quả cầu. Màu sắc: Xanh lục đậm. Khả năng chịu đựng điều kiện nhiệt.
Khả năng chống thối đen và vàng lá tuyệt vời.