BẮP CẢI F1 GRL

Giống thu hoạch sớm trung bình.

lá cuộn chắc có trọng lượng 1,5-1,8 kg. Chống lại úa vàng. Chịu được cả nắng nóng và khô hạn.

Thời gian thu hoạch: 65-70 ngày.