BẮP CẢI F1 GREEN HEAT

Lá mỏng, màu xanh trung bình, đường kính: 24,5 cm, cao: 14,8 cm, khối lượng trung bình: 2-2,2kg, hình dạng: nửa tròn.

Khả năng chống chịu bệnh tật: tốt.

Độ chín: thu hoạch từ 65-70 ngày sau khi cấy.