BẮP CẢI F1 CJK15

Bắp cải có xanh đậm, khối lượng từ 2-3kg. Khả năng giữ nếp tốt. Chống lại úa vàng tốt.

Thời gian trưởng thành: 75-80 ngày.