BẮP CẢI F1 BC-38

Giống ra quả sớm trung bình 60 – 65 ngày sau khi cấy. Đầu có hình bán nguyệt và màu xanh lục trung bình.

Trọng lượng: 1,2 – 1,6 kg, có đầu nhỏ gọn. Chịu được bệnh Xanthomonas campestris (bệnh thối đen), bệnh vàng lá bắp cải và nhiệt.