Giới thiệu Green Seeds Co.

GREEN SEEDS INC là Công ty Nhân giống Hạt giống Rau quả với kinh nghiệm chăn nuôi hàng chục năm. Giống của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn thế giới.