Chính sách vận chuyển

Chúng tôi giao hàng trên toàn thế giới trong vòng tối đa một tuần sau khi nhận được thanh toán trước.
Để nhận được báo giá, vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu về hạt giống của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo giá bao gồm chi phí hạt giống, đóng gói, xử lý, tài liệu, chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và phòng thí nghiệm (nếu có).
Sự chậm trễ bổ sung có thể do thiếu hàng tồn kho hoặc do thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc bất kỳ lý do nào khác ngoài ý định của GREEN SEEDS.