Trang chủ VEGETABLE SEEDS Tomato TOMATO F1 2026

TOMATO F1 2026

Determinate plant growth with high fruit setting. Maturity : 65-68 days after transplant. Fruits are egg-shaped, uniform color, and weight 110-120 gram (0.25 lb) each. Tolerant to Nematods and TYLCV /WTG (whitefly-transmitted geminivirus ), BW (bacterial wilt), TMV (tomato mosaic virus ), F-1 (fusarium wilt race 1), Sm (gray leaf spot -Stemphyllium) and Nematods.

Mã: TOMA04 Danh mục:

Mô tả

Determinate plant growth with high fruit setting. Maturity : 65-68 days after transplant. Fruits are egg-shaped, uniform color, and weight 110-120 gram (0.25 lb) each. Tolerant to Nematods and TYLCV /WTG (whitefly-transmitted geminivirus ), BW (bacterial wilt), TMV (tomato mosaic virus ), F-1 (fusarium wilt race 1), Sm (gray leaf spot -Stemphyllium) and Nematods.

Đánh giá

  1. Inga

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *