Trang chủ VEGETABLE SEEDS Squash SQUASH F1 ROSETTA

SQUASH F1 ROSETTA

Cylindrical pale green fruit with light green stem. Maturity: 45-50 Days. Size: 4-5 inches (10-12 cm) long.

Danh mục:

Mô tả

Cylindrical pale green fruit with light green stem. Maturity: 45-50 Days. Size: 4-5 inches (10-12 cm) long.

Đánh giá

  1. Romona Sangrey

    i like this flawless article

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *