Trang chủ VEGETABLE SEEDS Squash SQUASH F1 BEAN #699

SQUASH F1 BEAN #699

Fruits are green with greyish spots, flesh is orange color. Thick flesh. Diameter : 18 – 20 cm (7.5 – 8 inches).

Mã: SQUA003 Danh mục:

Mô tả

Fruits are green with greyish spots, flesh is orange color. Thick flesh. Diameter : 18 – 20 cm (7.5 – 8 inches).

Đánh giá

  1. Ariel Collister

    i like this perfect post

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *