Trang chủ VEGETABLE SEEDS Watermelon MINI SEEDLESS WATERMELON F1 G-774

MINI SEEDLESS WATERMELON F1 G-774

New mini – seedless watermelon variety. The outlook of the rind is all – sweet type with narrow black stripes on light background. Multiple 2 – 3 kg fruits set per plant. Bright red flesh has good firmness for long distance shipping.

Danh mục:

Mô tả

New mini – seedless watermelon variety. The outlook of the rind is all – sweet type with narrow black stripes on light background. Multiple 2 – 3 kg fruits set per plant. Bright red flesh has good firmness for long distance shipping.

Đánh giá

  1. Pendneesy

    Levaquin 750mg BeagesoR discreet cialis meds Brusia Viagra Deutschland Schweiz

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *