Trang chủ FLOWER SEEDS Flowers M - Z MARIGOLD F1 FRANCE GOLD

MARIGOLD F1 FRANCE GOLD

Large flowered (Flower diameter : 8-10 cm), long stem ( 35-45cm), Gold color.

Mô tả

Large flowered (Flower diameter : 8-10 cm), long stem ( 35-45cm), Gold color.

Đánh giá

  1. Alisia Quattrone

    but still flashing garming logo showed up.

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *