Trang chủ VEGETABLE SEEDS Kohlrabi KOHLRABI F1 JUPITER

KOHLRABI F1 JUPITER

Short day variety. Good cold resistant. Heavy yield, strong growth. Good cracking resistance. Weight around 500 – 600 gram. Bulbs with green color, sweet flavor. Season: Winter Spring. Maturity : 40 – 42 days after sowing (Medium early).
Danh mục:

Mô tả

Short day variety. Good cold resistant. Heavy yield, strong growth. Good cracking resistance. Weight around 500 – 600 gram. Bulbs with green color, sweet flavor. Season: Winter Spring. Maturity : 40 – 42 days after sowing (Medium early).

Đánh giá

  1. Laura Newberg

    outstanding article

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *