Trang chủ VEGETABLE SEEDS Eggplant EGGPLANT BLACK BEAUTY

EGGPLANT BLACK BEAUTY

Danh mục:

Mô tả

Black Beauty is an excellent quality aubergine producing sturdy plants and an abundant crop of large, tasty, purple-black, pear-shaped fruit. Height approximately 120cm (4′).

 

Đánh giá

  1. Art Nahl

    i like this very good post

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *