TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TRANG TRẠI SẢN XUẤT HẠT GIỐNG RAU CỦ – LÂM ĐỒNG

Mô tả: – Kiểm tra các chứng từ đầu ra, đầu vào, thu, chi, xuất nhập kho hàng ngày – Theo dõi việc xuất/nhập các hóa đơn, chứng từ – Kiểm tra sổ sách, số liệu vào cuối tháng. – Cập nhật, ghi chép số liệu hạch toán các nghiệp vụ vào phần mềm kế